6o KYU - ROKKYU

 • UKEMI (Mae, Ushiro)
 • IKKYO-UNDO (Mae, Ushiro)
 • SHIKKO (Mae)
 • TAISABAKI (Irimitenkan, Tenkan, Kaiten)

Tachiwaza:

 • SHOMENUCHI ­ Iriminage (ura)
 • AIHANMIKATATEDORI - Ikkyo
 • KATATEDORI (Gyakuhanmi) - Taino-tenkan-ho, shihonage

Suwariwaza:

 • RYOTEDORI – Kokyoho

5o KYU - GOKKYU

 • TOBIKOSHI-UKEMI
 • IKKYO-UNDO (Shiho)
 • SHIKKO (Mae, Ushiro)
 • BOKKEN KIHON (1-4)
 • Συμπεριλαμβάνεται το 6 KYU

Tachiwaza:

 • RYOTEDORI - Tenchinage
 • AIHANMIKATATEDORI – Kotegaeshi (ura)
 • SHOMENUCHI - Ikkyo
 • KATATEDORI – Kaitennage, nikyo
 • KATADORI - Ikkyo
 • KATATERYOTEDORI - Kokyonage

Suwariwaza:

 • SHOMENUCHI – Iriminage (ura)

4o KYU - YONKYU

 • IKKYO-UNDO (Happo)
 • SHIKKO (Kaiten)
 • BOKKEN kihon (1-7)
 • JO KIHON (1-10 hidari)
 • Συμπεριλαμβάνεται το 5 KYU

Suwariwaza:

 • SHOMENUCHI – Ikkyo

Tachiwaza:

 • CHUDAN-TSUKI – Kotegaeshi (ura)
 • RYOTEDORI - Kokyonage
 • YOKOMENUCHI - Shihonage, Ikkyo
 • KATATERYOTEDORI - Ikkyo
 • KATATEDORI – Ikkyo, Nikyo, Uchikaitennage, sotokaitennage, Kokyoho
 • KATADORI – Sankyo

3o KYU - SANKYU

 • JO KIHON (20 φόρμες, hidari/migi)
 • Συμπεριλαμβάνεται το 4 KYU

Suwariwaza:

 • SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo
 • KATADORI - Ikkyo

Hanmi-Handachiwaza:

 • KATATEDORI - Shihonage, Kaitennage

Tachiwaza:

 • KATATERYOTEDORI - Iriminage, Kotegaeshi
 • CHUDAN-TSUKI - Ikkyo
 • SHOMENUCHI - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, kokyonage
 • KATADORI - Yonkyo
 • YOKOMENUCHI - Iriminage, Udekiminage, kokyonage, Nikkyo
 • KATATEDORI – Koshinage (δύο τρόποι)

Ushirowaza(στατικά):

 • RYOTEDORI - Ikkyo, Kokyonage

2o KYU - NIKYU

 • BOKKEN UCHIKOMI (hanmi, zengo, shiho, happo)
 • BOKKEN UCHIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
 • BOKKEN UCHIKOMI FUMIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
 • 13 no JO (hidari/migi)
 • Συμπεριλαμβάνεται το 3 KYU

Suwariwaza:

 • SHOMENUCHI - Sankyo, Yonkyo, Gokyo
 • YOKOMENUCHI - Iriminage

Hanmi-Handachiwaza:

 • RYOTEDORI - Shihonage
 • SHOMENUCHI - Iriminage, Nikyo
 • TSUKI – Kotegaeshi (ura)

Tachiwaza:

 • KATADORI-MENUCHI - Ikkyo
 • KATATEDORI – Hijikimeosae, Kaitenosae
 • KATADORI - Kokyonage
 • MUNADORI - Shihonage
 • YOKOMENUCHI - Nikkyo, Gokyo
 • TSUKI - Iriminage, Kaitennage, Shihonage
 • RYOTEDORI - Yonkyo
 • KATATERYOTEDORI - Kokyoho

Ushirowaza(στατικά):

 • RYOTEDORI - Kotegaeshi
 • RYOKATADORI – Kokyonage, Ikkyo
 • KATATE-KUBIJIME – Kokyonage

1o KYU - IKKYU

 • JO KIHON (βήμα μπροστά πίσω με εναλλαγή πλευρών)
 • 22 no JO (hidari/migi)
 • 31 no JO (hidari/migi)
 • Συμπεριλαμβάνεται το 2 KYU

Suwariwaza:

 • KATADORI-MENUCHI - yonkyo
 • SHOMENUCHI - Jiyuwaza

Hanmi-Handachiwaza:

 • YOKOMENUCHI - Nikkyo
 • KATATEDORI - Ikkyo
 • USHIRO-RYOKATADORI - Kokyonage, Kotegaeshi, Sankyo

Tachiwaza:

 • MUNADORI - Uchikaitensankyo
 • KATADORI-MENUCHI - Shihonage, Kotegaeshi
 • KATATEDORI - Jiyuwaza
 • SHOMENUCHI - Koshinage
 • YOKOMENUCHI - Jujigarame, Jiyuwaza
 • TSUKI - Ushirokirotoshi, Jiyuwaza

Ushirowaza(στατικά):

 • ERIDORI - Ikkyo
 • RYOHIJIDORI - Kotegaeshi
 • USHIRO-KAKAE - Kokyonage
 • KATATE-KUBIJIME - Sankyo, Koshinage
 • RYOTEDORI - Jujigarame, Shihonage

Social Media

Follow Us